Kurs
Englisch B1.2
Noch 10 Plätze verfügbar

Kurs buchen
Englisch B2.1
Noch 8 Plätze verfügbar

Kurs buchen
Englisch B2.2
Noch 8 Plätze verfügbar

Kurs buchen
Englisch C1.1
Noch 3 Plätze verfügbar

Kurs buchen
Englisch C1.2
Noch 4 Plätze verfügbar

Kurs buchen
Französisch A1.2
Noch 8 Plätze verfügbar

Kurs buchen
Französisch B1
Noch 8 Plätze verfügbar

Kurs buchen
German A1.1
Noch 1 Platz verfügbar

Kurs buchen
German A1.2
Noch 1 Platz verfügbar

Kurs buchen
German A2.2
Noch 3 Plätze verfügbar

Kurs buchen
German B1.1
Noch 8 Plätze verfügbar

Kurs buchen
German B1.2
Noch 2 Plätze verfügbar

Kurs buchen
German B2.2
Noch 6 Plätze verfügbar

Kurs buchen
German C1.2
Noch 8 Plätze verfügbar

Kurs buchen
Spanisch A1.2
Noch 4 Plätze verfügbar

Kurs buchen
Spanisch A2
Noch 7 Plätze verfügbar

Kurs buchen
Spanisch B1.1
Noch 5 Plätze verfügbar

Kurs buchen
Spanisch B1.2
Noch 5 Plätze verfügbar

Kurs buchen